Remediacja Stawu Kalina

Informacje na temat projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Aby ułatwić wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z remediacja stawu Kalina został uruchomiony specjalny adres e-mail, na który można kierować pytania i zgłaszać uwagi: kalina@swietochlowice.pl

Najnowsze informacje:

Plan zagospodarowania KalinySpotkanie informacyjne w związku
z rozpoczęciem realizacji projektu
“Remediacji stawu Kalina”
Remediacja Kaliny: podpisana umowa
z inżynierem kontraktu!

  
Umowa na remediację stawu
Kalina podpisana!

Fundusze europejskie - Infrastruktura i Środowisko