Remediacja Stawu Kalina

Informacje na temat projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Aby ułatwić wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z remediacja stawu Kalina został uruchomiony specjalny adres e-mail, na który można kierować pytania i zgłaszać uwagi: kalina@swietochlowice.pl

Fundusze europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Ruszyły prace przy stawie Kalina

Na trzy miesiące przed planowanym terminem (1 kwietnia 2021 r.) rozpoczęły się roboty budowlane na stawie Kalina. Za nami etap wizualizacji i projektowania, teraz czas na prawdziwe saperską robotę - rozbrajanie tykającej bomby ekologicznej w dzielnicy Zgoda. Efekty zobaczymy już za dwa lata.

Prace budowlane na stawie Kalina coraz bliżej

We wtorek (24 lutego 2021 r.) odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami wykonawcy remediacji stawu Kalina. Wiele wskazuje na to, że prace budowlane rozpoczną się szybciej niż było to planowane.

Pieniądze z WFOŚiGW na remediację Stawu Kalina

We wtorek 29 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisano umowy na dotację i pożyczkę na remediację Stawu Kalina. Środki opiewają łącznie na blisko 8 mln zł. To kolejny etap rozwiązywania ekologicznego problemu miasta.

Plan zagospodarowania Kaliny

W środę (24 czerwca 2020 r.) odbyło się spotkanie władz miasta, wykonawcy i inżyniera kontraktu z mieszkańcami okolic stawu Kalina, które dotyczyło przedstawienia planu zagospodarowania ternu oraz pokazania co już udało się wykonać.

Remediacja Kaliny: podpisana umowa z inżynierem kontraktu!

10 stycznia 2020 r. (piątek), Gmina Świętochłowice podpisała umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu remediacji stawu Kalina.

Umowa na remediację stawu Kalina podpisana!

Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat. W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa z wykonawcą remediacji stawu Kalina.