Dowody osobiste

Dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

Realizacja spraw związanych z dowodami osobistymi odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Katowicka 53 – parter).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu32 3491 872 lub 873.

O dowód musi ubiegać się każdy kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych).

 

O dowód może ubiegać się każdy kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i ubiega się o dowód w imieniu: dziecka do 18. roku życia (jeśli w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być obecne), innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

NIE TRZEBA wymieniać dowodu w przypadku zmiany adresu zameldowania albo nazwy urzędu, który wydał dowód.

 

Wymagane dokumenty:

 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 35 x 45 mm. Powinno być ono aktualne (zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi wydania dowodu.
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport.

Od 29.12.2023 r. nie trzeba przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje twój wniosek w systemie na podstawie danych, które podasz i danych z rejestru PESEL.

Miejsce występowania o dowód osobisty

W dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania. Można także przesłać wniosek drogą elektroniczną.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach platformy ePUAP.

Jeśli składasz wniosek przez internet, musisz uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. Na wizytę w urzędzie masz 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie twój wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innego powodu uniemożliwiającego osobiste stawiennictwo się w urzędzie można ubiegać się o dowód w miejscu, w którym się przebywa. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za dowód osobisty.

Czas oczekiwania

Maksymalnie 30 dni. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje urzędnik.

Odbiór dowodu

Dowód odbiera się osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek. Należy przy tym przedstawić dotychczasowy dowód osobisty w celu jego unieważnienia.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie można ustalić kody PIN:

do logowania — 4-cyfrowy kod PIN 1,

do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Można też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Wraz z dowodem interesant otrzyma kopertę z kodem PUK.

e-Dowód

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dokument taki może otrzymać obywatel, który skończył 12 lat.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie po to, by wydać dowód osobisty. Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

 • w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub
 • jeśli obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Z dowodem można podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład do krajów strefy Schengen, Albanii i Czarnogóry. Z e-Dowodem na niektórych lotniskach można korzystać z automatycznych bramek granicznych.

 

WAŻNE !!!

Posiadanie mDowodu w aplikacji mObywatel nie zwalnia z konieczności wystąpienia o nowy dowód osobisty w sytuacji, gdy ten stracił ważność. Dzieje się tak dlatego, że mDowód nie jest równoważny z dowodem osobistym o tyle, że nie zastępuje go we wszystkich sytuacjach

Warto pamiętać, że e-Dowód (dowód plastikowy) oraz mDowód (w aplikacji mObywatel) mają odmienną serię, numer oraz datę ważności, a więc nie są tym samym dokumentem. Istnieje więc taka możliwość, że gdy dowód osobisty w wersji plastikowej będzie już nieważny, mDowód nadal będzie nam służył, ale tylko w Polsce. Z dowodu osobistego z aplikacji mObywatel nie możemy korzystać za granicą. Nie skorzystamy z niego także w celu potwierdzenia tożsamości przy wydawaniu nowego dokumentu można korzystać z automatycznych bramek granicznych.

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego:
 • wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
 • wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat
 • wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 – 18 lat
 • wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej
 • wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia
 • wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności
 • wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym
 1. Sprawy związane z utratą, uszkodzeniem lub znalezieniem dowodu osobistego:
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – pobierz wniosek (pdf)
 • zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego
 1. Inne sprawy: