Ankieta zagospodarowania Parku Jordanowskiego

Ankieta dotycząca kształtu wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dawnego Parku Jordanowskiego

Prosimy o wybór od 1 do 14 propozycji, które Pana, Pani zdaniem powinny zostać zawarte w koncepcji zagospodarowania tzw. Parku Jordanowskiego tak, aby umożliwić korzystanie Mieszkańcom z tej przestrzeni publicznej:*

Tu możesz wpisać swoje uwagi i/lub spostrzeżenia

Metryczka:

Płeć:*

Wiek:*

Status zawodowy:*

Dzielnica zamieszkania:*

Social facebook Social instagram Social youtube Social twitter