Miasto

Postępy prac na stawie Kalina

Remediacja stawu Kalina to jedno z największych wyzwań miasta Świętochłowice. Przez lata do stawu dostawały się chemikalia pochodzące z chorzowskich zakładów chemicznych "Hajduki". Prace rozpoczęły się 1 kwietnia 2021 r., na trzy miesiące przed planowanym terminem.

Postępy prac na stawie Kalina

Obecnie ścianka szczelinowa wokół stawu i hałdy jest prawie gotowa, a na miejscu działa refuler, który będzie pracował ok. 3-4 miesiące. Wokół stawu niezależnie prowadzone są prace budowlane, które mają zachować gospodarkę wodno-kanalizacyjną w należytym stanie, by nie zanieczyszczać stawu. W tym celu prowadzone są prace na ul. Nowej, a w przyszłym roku będą m.in. na ul. Topolowej.

Inwestycja ma zakończyć się po 43 miesiącach od podpisania umowy, czyli w sierpniu 2023 roku. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Remea i Menard, natomiast inżynierem kontraktu jest firma Inwest-Complex. Całkowity koszt inwestycji to kwota blisko 70 mln zł.