Miasto

Prace budowlane na stawie Kalina coraz bliżej

We wtorek odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami wykonawcy remediacji stawu Kalina. Wiele wskazuje na to, że prace budowlane rozpoczną się szybciej niż było to planowane.

Etap I projektu remediacji Stawu Kalina, czyli uzgodnienia dokumentacji techniczno-środowiskowej, dobiega końca. We wtorek, 23 lutego br., prezydent Daniel Beger i zastępca prezydenta Sławomir Pośpiech rozmawiali na ten temat z przedstawicielami konsorcjum REMEA / Menard Jakubem Saloni, Dyrektorem Generalnym oraz Norbertem Kurkiem, Z-ca Dyrektora Generalnego.

Z harmonogramu kolejnych działań wynika, że w połowie marca firma przystąpi do etapu II, czyli prac budowlanych. W pierwszej kolejności nastąpi odgrodzenie konstrukcją żelbetową hałdy od stawu. W następnej pojawi się refuler. Jesteśmy na dobrej drodze, by prace na wodzie rozpoczęły się wcześniej niż w lipcu – mówi Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Inwestor informuje, że rozpoczęto prace organizacyjne związane z zabezpieczeniem terenu przyszłej budowy i ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność zamknięcia dostępu dla osób postronnych do:

  • chodnika z płyt betonowych przebiegającego wzdłuż wschodniego brzegu stawu Kalina, łączącego ulice Nową/Plebiscytową z ulicą Lipową.
  • terenu znajdującego się pomiędzy stawem Kalina a hałdą.

Mieszkańców korzystających do tej pory z łącznika ulicy Lipowej z ul. Nową prosimy o przemieszczanie się ulicami Nową i Wiśniową.

Dostępność do terenu zostanie przywrócona w roku 2023, po zakończeniu realizacji zadania „Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Od 2 marca zostanie także wprowadzona niewielka zmiana w organizacji ruchu – na skrzyżowaniu ulicy Nowej z Plebiscytową zostanie postawiony znak STOP. W ostatnich dniach została wykonana inwentaryzacja stanu nawierzchni ulic i chodników w ciągu ul. Wiśniowej/Nowej/Plebiscytowej, której celem jest określenie stanu nawierzchni przed rozpoczęciem prac budowlanych na projekcie Kalina. W ramach inwentaryzacji wykonane zostały pomiary równości metodą łaty i klina, sporządzona została dokumentacja zdjęciowa oraz naniesiono zauważone uszkodzenia nawierzchni na podkład mapowy.