Miasto

Plan zagospodarowania Kaliny

W środę odbyło się spotkanie władz miasta, wykonawcy i inżyniera kontraktu z mieszkańcami okolic stawu Kalina, które dotyczyło przedstawienia planu zagospodarowania ternu oraz pokazania co już udało się wykonać.

W środę odbyło się spotkanie władz miasta, wykonawcy i inżyniera kontraktu z mieszkańcami okolic stawu Kalina, które dotyczyło przedstawienia planu zagospodarowania ternu oraz pokazania co już udało się wykonać.

Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje podzielenie groblami stawu na trzy części, dzięki czemu szybciej i bardziej efektywnie zostaną w nim przywrócone wartości biologiczne. W obrębie stawu znajdzie się miejsce dla placu zabaw, boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, siłowni terenowej, wybiegu dla psów oraz skateparku. Wszystko dopełnią ścieżki piesze (m.in. po groblach) i rowerowe oraz mała architektura z ławeczkami i oświetleniem.

(mapa w dużej rozdzielczości)

Obecnie trwa etap projektowania i wyboru najlepszej metody do uzyskania efektu ekologicznego przez wykonawcę. Prace powinny rozpocząć się na początku lipca 2021 roku. Wykonawcą jest konsorcjum firm: REMEA i MENARD, natomiast inżynierem kontraktu jest firma INWEST-COMPLEX.

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę mija 7 lipca 2021 roku, natomiast termin wykonania prac jest wyznaczony na 7 sierpnia 2023 roku. Przypomnijmy, że wartość całego kontraktu wynosi 60 620 550 zł.

Najważniejszym aspektem jest przywrócenie biologicznej aktywności na stawie Kalina oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Dla uzyskania tego efektu planowane jest wykonanie kaskady przy stawie, która będzie powodowała ciągłe napowietrzanie i filtrację wody. Kaskady będą zasilane z instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej. Zostanie przebudowana przepompownia przy ulicy Wiśniowej, tak aby nie wydzielała już żadnych zapachów. Staw Kalina ma pełnić rolę zbiornika retencyjnego wód opadowych. Oczywiście zostanie wykonana bariera przeciwinfiltracyjna wokół hałdy tak, aby nic już nie przedostało się poprzez wody gruntowe do stawu.

Cały czas można zgłaszać swoje uwagi za pomocą maila kalina@swietochlowice.pl