Miasto

Umowa na remediację stawu Kalina podpisana!

Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat. W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa z wykonawcą remediacji stawu Kalina.

Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat. W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa z wykonawcą remediacji stawu Kalina.

We wtorek, 7 stycznia 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”. Kontrakt realizowany będzie z przez polsko-francuskie konsorcjum firm Menard Polska Sp. z o.o., REMEA Sp. z o.o. oraz REMEA société par actions simplifiée a associé unique.

Umowę w imieniu Gminy Świętochłowice podpisał prezydent Daniel Beger, a ze strony wykonawcy Norbert Kurek, Zastępca Dyrektora Generalnego firmy Menard Polska Sp. z o.o, Członek Zarządu REMEA Sp. z o.o.

– Rozbrojenie ekologicznej bomby, jaką jest staw Kalina, to jeden z najważniejszych celów, które wyznaczyłem sobie do osiągnięcia jako prezydent Świętochłowic – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta. – Dzisiaj, po wielu miesiącach pracy, przygotowań i rozmów, możemy oznajmić, że zrobiliśmy kolejny duży krok w kierunku realizacji tego wyczekiwanego przez mieszkańców przedsięwzięcia – dodaje prezydent Beger.

W ramach remediacji stawu Kalina, w pierwszej kolejności zabezpieczony zostanie przed dalszą emisją emiter zanieczyszczeń, którym jest hałda odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „Hajduki” z Chorzowa. Następnie usunięte i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na dnie stawu, co umożliwi przywrócenie biologicznej aktywności w jego wodach.

Na realizację umowy przewidziano 43 miesiące, a zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy to faza projektowa, ma zająć półtora roku – w tym czasie wykonawca zobowiązany jest uzyskać m. in. pozwolenie na budowę i opracować szczegółową metodę remediacji. Drugi etap potrwa 2 lata i obejmie prace remediacyjne oraz budowlane mówi Norbert Kurek, reprezentujący wykonawcę.

Jak podkreśla, w okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców. W ramach docelowego zagospodarowania terenu utworzona będzie między innymi sztuczna wyspa wraz z trzema groblami ze ścieżkami spacerowymi, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo teren wokół stawu o powierzchni ponad pięciu hektarów zostanie wyposażony w małą architekturę krajobrazu, taką jak ławki, stoliki, kosze na śmieci i latarnie.

Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największa tego typu realizacja w Polsce. Wykonanie tak skomplikowanego zadania będzie niestety wiązało się z okresowymi niedogodnościami dla okolicznych mieszkańców, jednak chciałbym podkreślić, że kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo. W trakcie prowadzonych prac przewidujemy monitoring zanieczyszczenia powietrza, a działania potencjalnie najbardziej odczuwalne dla mieszkańców zrealizujemy pod szczelnymi namiotami – wyjaśnia Norbert Kurek. Miasto Świętochłowice planuje natomiast przeprowadzenie przesiewowych, które pozwolą monitorować w czasie stan zdrowia mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie stawu Kalina.

Wykonawca zadeklarował w procedurze przetargowej wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 60 620 550,00 zł. Gmina ma zapewnione finansowanie realizacji projektu w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie ok. 60 mln zł), a także ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (prawie 10 mln złotych). 

– Możliwość podpisania umowy z wykonawcą to efekt wielu wizyt w instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie projektu – podkreśla Daniel Beger. – Jeszcze w 2019 roku udało się bowiem podpisać aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu wydłużono czas na zakończenie inwestycji do 30 września 2023 r. Z kolei pojawienie się oferenta to w ocenie prezydenta Świętochłowic efekt nowego podejścia do tematu remediacji stawu Kalina, którego przykładem jest dialog techniczny ogłoszony przed postępowaniem po to, by wypracować technologię, która pozwoli jednocześnie osiągnąć efekt ekologiczny i zamknąć projekt w przeznaczonej na niego kwocie.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Mateusza Janiszewskiego.