Miasto

Ruszyły prace przy stawie Kalina

Na trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęły się roboty budowlane na stawie Kalina. Za nami etap wizualizacji i projektowania, teraz czas na prawdziwe saperską robotę - rozbrajanie tykającej bomby ekologicznej w dzielnicy Zgoda. Efekty zobaczymy już za dwa lata.

Obecnie trwa etap oczyszczania terenów wokół zbiornika. W następnej kolejności zaplanowana jest rewitalizacja samego akwenu. Rekultywacji poddanych zostanie w sumie ponad 10 ha terenu. Szkodliwa hałda zostanie odseparowana od zbiornika wody, za pomocą specjalnej bariery uniemożliwiającej przedostawanie się wód gruntowych do stawu.

Wokół Kaliny wybudowane zostaną m.in.: plac zabaw, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, siłownia plenerowa, wybieg dla psów oraz skatepark. Jednak najważniejszym aspektem inwestycji jest oczyszczenie stawu z chemikaliów i przywrócenie aktywności biologicznej. Po zakończeniu prac, staw Kalina będzie pełnić rolę zbiornika retencyjnego wód opadowych.