Teren w rejonie ul. Bytomskiej I

  Typ:  nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 4033/9

  Powierzchnia: 0,4311 ha

  Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej

  Lokalizacja: Tereny przy ul. Bytomskiej, przy Ośrodku Sportu i Rekreacja “Skałka” oraz stadionie

  Dojazd: do DTŚ – 0,2 km, do A4 – 6,4 km

  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren aktualnie zagospodarowany jako parking wraz z nietrwale z gruntem związanym budynkiem portierni. Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowanych o przeznaczeniu mieszkalnym, a także terenów zieleni i usług sportu (OSiR „SKAŁKA”) w niewielkiej odległości od centrum miasta, przy wjeździe na Drogową Trasę Średnicową. Możliwy dostęp do energii elektrycznej, sieci wodnej, kanalizacyjnej i teletechnicznej. W dziale III księgi wieczystej wpisane użytkowanie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o. o., które przekaże nieruchomość nabywcy po zawarciu umowy sprzedaży. Dział IV KW Nr KA1C/00048058/3 wolny od wpisów.

  Przetarg: dowiedz się więcej w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic
Bytomska 43