Biznes

Zmiana terminu konsultacji telefonicznych dla przedsiębiorców

Informujemy, że planowany na jutro dyżur telefoniczny z udziałem eksperta ZUS, został przełożony na inny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. Dyżur telefoniczny dotyczyć będzie "Zasad prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych".

komunikat urząd miejski

Ekspert ZUS –u Pani Maria Palacz-Szymczyk, będzie do dyspozycji przyszłych przedsiębiorców pod numerem telefonu: : 32 94 90 897.

W ramach dyżuru telefonicznego będzie można zapytać o dowolne kwestie związane
z następującymi zagadnieniami:

 1. Sposoby przekazywania dokumentów do ZUS.
 1. Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania formularzy zgłoszeniowych płatników składek z uwzględnieniem :
 • zasad podawania prawidłowych danych identyfikacyjnych płatników składek,
 • wniosków o wpis/ zmianę  przekazywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz KRS,
 • wniosków o zawieszenie/wznowienie działalności gospodarczej przekazywanych  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz KRS,
 • wniosków o wykreślenie wpisu o działalności gospodarczej przekazywanych  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz KRS.
 1. Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania formularzy zgłoszeniowych osób ubezpieczonych z uwzględnieniem:
 • zasad prawidłowego podawania danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych,
 • kodu tytułu ubezpieczenia,
 • zgłoszenia zmiany/korekty na drukach ZUS ZUA/ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA,
 • wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA,
 • zgłoszenia członków rodziny osób ubezpieczonych.
 1. Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów rozliczeniowych  z uwzględnieniem:
 • zasad wypełniania i korygowania raportów rozliczeniowych ZUS RCA,ZUS RPA, ZUS RZA, ZUS RSA,
 • zasad wypełniania i korygowania deklaracji rozliczeniowej ZUA DRA,
 • terminów przekazywania dokumentów rozliczeniowych,
 • Identyfikatorów raportów/deklaracji.
 1. Przechowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Aby zaplanować godziny pracy eksperta prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń o chęci skorzystania z konsultacji na adres mailowy: biznes@swietochlowice.pl lub pod numerem telefonu 32-349-871.