Biznes

Webinarium “Zasady ustalania podstawy wymiaru składek”

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaprasza do udziału w szkoleniu „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców", które odbędzie się online we wtorek, 15 grudnia 2020 r. od 10:00 do 12:00. Webinarium poprowadzi ekspert ZUS - Maria Palacz-Szymczyk.

zus

Zakres udzielanych informacji:

  1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  2. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
    (Dz. U. nr 161 poz. 1106 z późn. zm).

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia na adres: chorzow_wydarzenia@zus.pl

W treści prosimy podać dokładnie temat i datę szkolenia.