Biznes

Webinarium dla przyszłych przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich) zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się online w piątek 16 października od godz. 10.00 do godz. 12.00, za pomocą aplikacji „Microsoft Teams”.

komunikat urząd miejski

Wirtualne spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami organizowane jest we współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Referatem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Tematem spotkania będzie omówienie możliwości pozyskania środków UE w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Webinarium kierowane jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych uzyskaniem środków UE na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Rejestracja udziału w wydarzeniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/WEB_GPI_zakladanie_16102020 Formularz należy wypełnić do 15 października, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. Po przesłaniu potwierdzenia udziału każdy uczestnik otrzyma adres (link) do wirtualnego pokoju (webinarium).

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt e-mailowy: biznes@swietochlowice.pl lub telefoniczny: nr tel. 32-349-871.