Urząd

Warsztaty językowe dla obywateli Ukrainy

W dniu 24 maja 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy zainicjował w swojej siedzibie cykl warsztatów językowych dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy.

warsztaty

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki od godz. 9.00. Celem głównym warsztatów jest zdobycie podstawowych kompetencji językowych dających możliwość podjęcia pracy w Polsce. Uczestnicy będą uczyli się najważniejszych zwrotów, które ułatwią im znalezienie pracy oraz codzienne funkcjonowanie w Polsce.

Brak znajomości języka polskiego jest najczęstszą barierą na rynku pracy. Warsztaty mają jej pomóc w jej zniwelowaniu. Zajęcia mają charakter otwarty i zakres przekazywanej wiedzy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.