Urząd

Zgłoś uwagi do zadania pn. “Z mamą zawsze się uda”

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych informuję, że do 21 listopada 2019 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z mamą zawsze się uda” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych informuję, że do 21 listopada 2019 r. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z mamą zawsze się uda” (art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Miasto Świętochłowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Z mamą zawsze się uda”