Urząd

Zgłoś uwagi do oferty na realizację zadania „Kulturalny dzień dziecka”

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach informuje, że do dnia 17 maja br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Kulturalny dzień dziecka" ” przygotowanej przez Stowarzyszenie „Wszyscy razem, wszyscy równi”.

komunikat urząd miejski

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Kulturalny dzień dziecka”