Urząd

Wyłączone godziny przyjęć w sprawie najmu lokali

Informujemy, iż począwszy od dnia 17 czerwca 2020 r. w każdą środę w godzinach od 9.00 do 14.00 nie będzie możliwe osobiste przyjmowanie mieszkańców w sprawach najmu lokali mieszkalnych w pokoju nr 13 Wydziału Mienia Komunalnego.

Powyższe spowodowane jest posiedzeniami Komisji Mieszkaniowej, które odbywać się będą w każdą środę w podanych wyżej godzinach.