Urząd

Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów przyznane

Przyznane zostały stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów i studentów za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2018/2019. Otrzymają je uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Świętochłowic oraz studenci, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce oraz znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Przyznane zostały stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów i studentów za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2018/2019. Otrzymają je uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Świętochłowic oraz studenci, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce oraz znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, przy pl. Krauzego 1.

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla studentów

Nagrody dla wyróżnionych