Urząd

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii 8.02

Kancelaria Rady Miejskiej informuje o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii w dniu 8 lutego o godz. 8.00 w małej sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Kancelaria Rady Miejskiej informuje o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ekologii w dniu 8 lutego o godz. 8.00 w małej sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Podczas posiedzenia zostanie szczegółowo omówiony plan pracy komisji w 2019 r. Następnie jej członkowie i zaproszeni goście zajmą się kwestią dialogu technicznego prowadzonego w sprawie rekultywacji stawu Kalina.

Poruszony zostanie także temat roweru miejskiego i planów związanych z tym projektem w roku 2019.

Radni i goście zapoznają się także z aktualnym harmonogramem i przebiegiem rozmów z firmą Tauron Ciepło.