Urząd

OPS: informacja o wypłatach dodatku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy) należy złożyć do 30.11.2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

ośrodek pomocy społecznej