Urząd

Obowiązkowa akcja deratyzacji

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania), informujemy, że akcja taka zostanie przeprowadzona w dniach od 15 marca do 16 kwietnia br.

komunikat UM

Akcja polegać będzie na jednoczesnym wyłożeniu środka trującego we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy wyżej wymienionych obiektów zobowiązani są zaopatrzyć się w środek trujący przeciw gryzoniom na koszt własny.

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe wyłożenie środka trującego oraz późniejsze zebranie i unieszkodliwienie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie.