Urząd

Mierniki jakości powietrza na budynku SP4

Biuro Ekologii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach informuje, że na budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach zamontowane zostało urządzenie służące do pomiarów i odczytów – w systemie zdalnym – wybranych parametrów jakości powietrza.

komunikat UM

Urządzenie bada jakość powietrza w następującym zakresie:

  • stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5,
  • stężenie pyłów zawieszonych PM 10,
  • wilgotność,
  • ciśnienie,
  • temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza)

Adres strony internetowej, na której funkcjonuje System: www.syngeos.pl

Prezentowane dane pomiarowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze oraz odwiedzenie strony internetowej www.naszepowietrze.pl