Urząd

LII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
  5. Zamknięcie sesji.