Urząd

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. odwołana

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Ze względu na zagrożenie płynące z rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej podjęli decyzję o zakończeniu kwalifikacji wojskowej w  2020 roku.

W dniu 13 marca 2020 roku powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju zakończyły swoje działania. Wezwania otrzymane przez mieszkańców do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. utraciły ważność.