Urząd

Komunikat dotyczący funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi.

żłobki

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawiedzone do 18 kwietnia 2021 r.

Ponadto wskazanym rozporządzeniem uchylono również artykuł 3 rozporządzenia z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiący o możliwości czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki przez dyrektora żłobka, osobę kierującą pracą klubu dziecięcego lub przez dziennego opiekuna.