Urząd

II sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Dawid Kostempski informuje o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Dawid Kostempski informuje o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej  w Świętochłowicach w kadencji 2018 – 2023 w dniu 30 listopada 2018 r. godz. 9:00

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia ich składów osobowych i zakresu działania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice.

8. Zakończenie sesji.