Urząd

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów

Począwszy od stycznia 2022 r.  członkowie Miejskiej Rady Seniora w składzie 2 osobowym raz w miesiącu prowadzić będą „otwarte dyżury” dla mieszkańców (seniorów) naszego miasta, celem zacieśnienia współpracy, rozeznania problemów, pobudzenia aktywności środowiska 60+.

Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów dyżuruje w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00 – 16.00, w pokoju 105.