Biznes

Cykl szkoleń dla przedsiębiorców

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń online „Przedsiębiorco masz wybór – ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS plus, działalność nieewidencjonowana – Warunki – Uprawnienia - Skutki”, organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 8-14 listopada przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorcy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

zus

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował zagadnienia:

  • Zgłoszenie płatnika składek na podstawie wpisu do CEIDG i KRS:
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń.
  • Rozliczanie i opłacanie składek: terminy przekazywania dokumentów i opłacania składek, wysokość składek na ubezpieczenia, „ulga na start”, „preferencyjne składki”, „mały ZUS”, konsekwencje nie opłacenia składek lub opłacenia ich po terminie, forma przekazywania dokumentów oraz opłacania składek, zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące – kogo dotyczy, jakie warunki trzeba spełnić.
  • Program Płatnik (IPP) – zasady działania, funkcjonalności, korzyści.
  • Podstawowe informacje o ulgach.

Webinarium odbędzie się na platformie webex. Rejestracja na wydarzenie możliwa jest poprzez stronę: https://zus-chorzow-tp2021-s-i.konfeo.com/pl/groups