Urząd

Bezpłatna pomoc prawna wyłącznie w formie zdalnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany na terenie miasta Świętochłowice od dnia 20 grudnia 2021 r. rozpoczyna funkcjonowanie tylko i wyłącznie w formie zdalnej do odwołania.

komunikat urząd miejski

Porady udzielane będą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przyjmowane są:

poniedziałek w godz. od 7:00 do 17:00,

wtorek – czwartek w godz. od 7:00 do 15:00,

piątek w godz. od 7:00 do 14:00;