Miasto

Umowa na modernizację układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej podpisana!

W dzielnicy Chropaczów już wkrótce rozpocznie się modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach. 15 czerwca 2022 r. (piątek) umowę na wykonanie prac podpisali prezydent Świętochłowic, Daniel Beger oraz Jacek Kamiński, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ul. Szczytowa

Prace zaplanowane zostały na blisko 3 lata ze względu na konieczność koordynacji prac z już prowadzonym remontem oraz plan robót uwzględniający potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Warta ponad 4 mln zł inwestycja obejmie szereg prac podziemnych, w tym modernizację sieci kanalizacyjnej i sieci teletechnicznej – ta ostatnia umożliwi z kolei budowę szerokopasmowego internetu w przyszłości. Zainstalowane zostanie również nowe oświetlenie, a całości dopełni wykonanie nowej nawierzchni drogowej.

Finansowanie inwestycji pochodzi w 95% z dotacji rządowej w ramach programu „Nowy Ład”, zaś w 5% z budżetu gminy.

To kolejny krok w kierunku zmiany wizerunku dzielnicy, która w najbliższych latach zyska nie tylko nowe drogi, ale też nową jakość mieszkania w części budynków komunalnych i nową infrastrukturę sportową – podkreśla prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.