Miasto

Sesja inauguracyjna Miejskiej Rady Seniorów za nami

W dniu 4 października 2021 roku swoją działalność rozpoczęła Miejska Rada Seniorów. 9 radnych odebrało akty powołania i złożyło ślubowanie.

Rada Seniorów

Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów została Zofia Pogoda, wiceprzewodniczącym Stanisław Długosz, a sekretarzem Elżbieta Matracka.

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger podczas uroczystej sesji wręczył akty powołania wybranym przez mieszkańców seniorom.

Zachęcam do aktywnego działania na rzecz społeczności seniorów w naszym mieście. Deklaruję swoją pomoc dla projektów, które przysłużą się starszym mieszkańcom Świętochłowic. – mówił do radnych Miejskiej Rady Seniorów Daniel Beger, prezydent miasta.

Miejską Radę Seniorów w Świętochłowicach powołała Rada Miejska Uchwałą Nr XXX/260/20 z dnia 7 września 2020 r. Jest to organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, mający na celu podejmowanie działań zmierzających do integracji świętochłowickiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Gwarantuje włączenie osób starszych w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 9 członków.