Urząd

Procesowe podejście do wyzwań w systemie edukacji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, władze Świętochłowic rozpoczęły prace nad poprawą jakości systemu edukacji. Właśnie zakończyło się spotkanie konsultacyjne władz miasta z członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przedstawicielami Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami świętochłowickich szkół podstawowych. Celem spotkania było zaproszenie szkół do udziału w projekcie kompleksowego wsparcia w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów.

Projekt przeprowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji, placówka działająca z ramienia Ministra Edukacji Narodowej. Świętochłowice są jednym z dziewięciu samorządów w Polsce, które do tej pory zdecydowały się na tak kompleksową formę wsparcia. Udział w projekcie zaproponowano wszystkim świętochłowickim szkołom podstawowym, ale to dyrektorzy szkół sami zdecydują, czy prowadzone przez nich placówki do niego przystąpią, a jeżeli tak – w jakim zakresie i w jakiej formie. Dyrektorzy mają tydzień czasu na podjęcie decyzji.

Udział w projekcie obejmuje przeprowadzenie gruntownej diagnozy i analizy placówki pod kątem realnych potrzeb, wsparcie zewnętrznego eksperta, który poprowadzi szkołę przez cały proces wsparcia, a także wdrożenie konkretnych działań ukierunkowanych na rzeczywiste potrzeby poszczególnych placówek.