Urząd

PFRON rozszerza zakres wsparcia

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”.

ośrodek pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Decyzją Zarządu PFRON został poszerzony katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Obecnie do świadczenia uprawnieni są również:

– pełnoletnie osoby (18-24 roku życia) uczęszczające do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

– pełnoletnie osoby (18-25 roku życia) wychowankowie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW)

– pełnoletnie osoby (18-25 roku życia) wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW)

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie PFRON  oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcja ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4 tel 32 770 91 95