Urząd

OPS – zmiany numerów telefonów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że numery telefonów Sekcji Pomocy Środowiskowej Nr 2 przy ul. Bytomskiej 8, w dniu 26 października 2020 r. uległy zmianie.

ośrodek pomocy społecznej

Mieszkańców chcących zgłosić się do pracownika socjalnego w/w sekcji, prosi się o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów:

32 770 91 94

32 770 91 99

32 770 99 30

32 245 51 04 wewn. 39