Urząd

Od 30 stycznia tymczasowa organizacja ruchu na ul. Katowickiej

Informacja dot. planowanej inwestycji prowadzonej przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. pn.: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej".

W dniu 30.01.2023 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie I etapu ww. inwestycji Spółki Tramwaje Śląskie S.A., w którym prace będą prowadzone od skrzyżowania z ul. Wolności do granicy z miastem Chorzów. W tym etapie ruch tramwajowy prowadzony będzie na relacji Świętochłowice do ul. Wolności.

Objazdy dla pojazdów od strony Świętochłowic w kierunku Chorzowa poprowadzone zostaną ul. Żołnierską, DTŚ i ul. Dąbrowskiego w Chorzowie. Od strony Chorzowa w kierunku Świętochłowic objazdy poprowadzone zostaną Al. Bojowników o Wolność i Demokrację, ul. Dąbrowskiego, DTŚ i ul. Żołnierską. Dodatkowo zostanie wyznaczony objazd do ul. Wolności i ul. Armii Krajowej od strony Chorzowa ul. Dąbrowskiego i ul. Hajducką.

Deklarowany przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. oraz ich wykonawcę czas trwania prac dla I etapu to ok. 3 miesiące.