Miasto

Nowy czujnik jakości powietrza

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, przy ul. Chopina 1 w Świętochłowicach zamontowane zostało urządzenie służące do pomiarów i odczytów wybranych parametrów jakości powietrza w systemie zdalnym.

Urządzenie bada jakość powietrza w następującym zakresie:

  • stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5,
  • stężenie pyłów zawieszonych PM 10,
  • wilgotność,
  • ciśnienie,
  • temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza)

Jest to kolejne, trzecie w naszym mieście, tego typu urządzenie. Pierwsze znajduje się na Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17, a drugie na Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9.

Adres strony internetowej, na której funkcjonuje system: www.syngeos.pl

Prezentowane dane pomiarowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji “Syngeos – Nasze Powietrze” oraz odwiedzenia strony internetowej www.naszepowietrze.pl