Miasto

Zmiana zasad przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem USC

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Prezydent Miasta podjął decyzję o wprowadzeniu zmian zasad przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Prezydent Miasta podjął decyzję o wprowadzeniu zmian zasad przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Zarządzeniem nr 213/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 marca 2020 roku określono, iż podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywlinego w Świętochłowicach mogą być obecni tylko świadkowie.

Przedmiotowe ograniczenie obowiązuje do odwołania.