Miasto

Zamknięcie Urzędu Miejskiego

Ze względu na stwierdzenie pierwszego przypadku koronawirusa wśród pracowników Urzędu Miejskiego podjęto decyzję o ponownym zamknięciu budynków Urzędu Miejskiego.

komunikat urząd miejski

Ze względu na stwierdzenie pierwszego przypadku koronawirusa wśród pracowników Urzędu Miejskiego podjęto decyzję o ponownym zamknięciu budynków Urzędu Miejskiego.

Zamknięte zostają wejście główne oraz tylne (do Wydziału Komunikacji). Wszelkie sprawy będą załatwiane telefonicznie i poprzez pocztę e-mail. W wymagających spotkania z pracownikiem sprawach będzie potrzeba wcześniejszego umówienie się pod numerem telefonu odpowiadającym za poszczególny wydział.

Przed głównym wejściem zostanie wyłożona skrzynka na korespondencję. Wszelkie sprawy będą załatwiane w jak najszybszym możliwym terminie.

Osoby przyjmowane przed drzwiami UM muszą mieć założone maseczki – w innym przypadku nie zostaną obsłużone.

Wykaz telefonów i adresów e-mail:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
32 3491-890
agp@swietochlowice.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
32 3491-960
bzk@swietochlowice.pl

Wydział Dialogu i Aktywizacji Społecznej
32 3491-836
das@swietochlowice.pl

Wydział Finansowy
32 3491-861
fn@swietochlowice.pl

Referat Podatków i Egzekucji Administracyjnej
32 3491-866
pe@swietochlowice.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
32 3491-921 lub 32 3491-925
gk@swietochlowice.pl

Wydział Informatyki
32 3491-825
inf@swietochlowice.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
32 3491-900
in@swietochlowice.pl

Wydział Komunikacji
32 3491-915
ko@swietochlowice.pl

Wydział Mienia Komunalnego
32 3491-934
mk@swietochlowice.pl

Wydział Organizacyjny
32 3491-848
or@swietochlowice.pl

Referat Kadr
32 3491-841
kadry@swietochlowice.pl

Zespół Radców Prawnych
32 3491-851
zrp@swietochlowice.pl

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej
32 3491 846
rps@swietochlowice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
32 3491-871
so@swietochlowice.pl

Kancelaria Rady Miejskiej
32 3491 831
krm@swietochlowice.pl

Biuro Dróg i Mostów
32 3491-906
dm@swietochlowice.pl

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
32 3491-834
aw@swietochlowice.pl

Biuro Ekologii
32 3491-880
ego@swietochlowice.pl

Biuro Prasowe
32 3491-826
rzecznik@swietochlowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
32 3491-956
usc@swietochlowice.pl

Straż Miejska
32 3491-971
sm@swietochlowice.pl