Miasto

XI Piknik NGO

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta do udziału w „XI Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych”, który odbędzie się 10 września 2022 r. w godz. 14.00 – 18.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (teren dawnego parku linowego).

piknik NGO

Celem tego przedsięwzięcia jest promocja działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, integrowanie społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej pod numerem tel. 32 34-91-846 lub 32 34-91-847.