Miasto

Sytuacja dot. koronawirusa w Świętochłowicach

Żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, wszyscy musimy ściśle stosować się do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu.

Nowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 obowiązuje od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

EDIT: Etap odpowiedzialności został przedłużony do 31 stycznia 2021 r., a w poniedziałek 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym.

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Opublikowana w niedzielę nowelizacja wprowadza szereg ograniczeń. Zgodnie z rozporządzeniem, od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą mogły działać tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Ponadto w obiektach takich obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

Zakazane jest również prowadzenie handlu detalicznego lub działalność usługowa na wyspach handlowych.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności:

Przemieszczanie się

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina

 • Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa

 • Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
 • Obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje

 • Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

 • Wyłącznie w formie online

Edukacja

 • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Hotele

 • Do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie mogą przedsiębiorcy związani z hotelarstwem.
 • Zgodnie z dokumentem takie usługi można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny; dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd.
 • W hotelach mogą być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy oraz dyplomaci.

Gastronomia

 • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Infrastruktura sportowa i stoki narciarskie

 • Stoki, trasy i wyciągi narciarskie dla sportowców.
 • Jakakolwiek infrastruktura sportowa dostępna jest tylko w ramach sportu zawodowego.

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

 • Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

 • Bez udziału publiczności

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Podejrzewasz zakażenie koronawirusem?

Zadzwoń: 800 190 590

To numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

WYKAZ MOBILNYCH ZESPOŁÓW WYMAZOWYCH (WYMAZOBUSÓW) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
(wg stanu na dzień 15.10.2020 r.)

Działania zapobiegawcze związane z koronawirusem:

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski w Świętochłowicach podjął środki mające na celu ograniczenie ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa. Obostrzenia obowiązują od poniedziałku, 13 października, do odwołania:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach będzie zamknięty dla klientów.
 • Sprawy bieżące załatwiane będą drogą mailową lub telefoniczną. Więcej informacji TUTAJ.
 • Uruchomiono Centrum Informacji Miejskiej, w którym telefonicznie będzie można uzyskać podstawowe informacje na temat funkcjonowania miasta i instytucji miejskich. Więcej informacji TUTAJ.
 • W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.

SPORT

Siłownie OSiR „Skałka” przy ul. Zubrzyckiego 38  i w kompleksie sportowym przy Alei Parkowej pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych, niespełniających kryteriów Ministerstwa Sportu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 października siłownie mogą być czynne jeśli:

 • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

W dalszym ciągu otwarte są korty do squasha oraz basen (dla osób, które spełniają wymienione wyżej kryteria).

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie realizuje wszystkie usługi przewidziane ustawą o pomocy społecznej, jednak w związku ze stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, mieszkańcy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy, który ustali termin spotkania. Więcej informacji TUTAJ.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach informuje, że:

 • Ogranicza aktywność poza terenem placówki przez osoby w nim zamieszkujące, tylko do sytuacji tego wymagających.
 • W celu maksymalnego ograniczenia przebywania na terenie placówki osób na co dzień w niej niezamieszkujących, zawiesza wsparcie świadczone w formie ambulatoryjnej, w tym spotkania na terenie placówki: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grupy terapeutycznej dla rodziców.
 • W przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nieprzebywającym w placówce, a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub drogą elektroniczną w formie: mailowej lub przy pomocy komunikatorów (skype, messenger). Dla zwiększenia komfortu naszych klientów uruchamiamy możliwość kontaktu ze specjalistą za pomocą wideokonferencji. Dzięki formie wideokonferencji możemy prowadzić terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci, czy młodzieży.
 • W przypadku konieczności udzielenia pilnej pomocy osobom niezamieszkującym w placówce – poradnictwo i konsultacje mają być wykonywane przez pracowników z zastosowaniem środków ochrony osobistej z zachowaniem wymaganego dystansu.
 • Wchodząca na teren Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach osoba z zewnątrz zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym w dozowniku łokciowym zawieszonym na ścianie oraz obowiązuje ją noszenie maseczki ochronnej.
 • Telefony do kontaktu: 32 345 21 65 oraz 509 398 668
 • Adres e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl
 • Skype: login – SOW Przystań.

ZDROWIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. nadal leczy i przyjmuje pacjentów w części oddziałów oraz w poradniach specjalistycznych. W chwili obecnej otwarta pozostaje Izba Przyjęć. Funkcjonują także komórki kluczowe dla opieki nad kobietami w ciąży oraz noworodkami: oddziały Ginekologiczno-Położniczy oraz Neonatologiczny. Nadal też przyjmowane są porody, w tym porody rodzinne. Bez przeszkód odbywa się również działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, Dziennego Oddział Leczenia Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Pacjenci nadal przyjmowani są również w ramach specjalistycznych poradni przyszpitalnych oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dzięki czemu mieszkańcy Świętochłowic mają zapewniony całodobowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

INSTYTUCJE MIEJSKIE

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że wszystkie usługi przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia są realizowane przez PUP. W związku z stanem epidemii preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego to taka możliwość także istnieje. Umów się na taka wizytę z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy. Kontakt wstępny:

 • sekretariat 32 346 27 03
 • rejestracja/ewidencja 32 346 27 28 lub 32 346 27 26
 • doradcy klienta 32 346 27 15, 32 346 27 16, 32 346 27 48, 32 346 27 49
 • pożyczki/subsydia/dotacje 32 346 27 20, 32 346 27 21
 • szkolenia/KFS 32 346 27 13

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Zasłaniaj usta i nos.
 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych – poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce – używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami antybakteryjnymi.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma możesz przenieść wirusa.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie – stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.
 • Regularnie dezynfekuj telefon – do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków – ogranicz dzielenie się posiłkami i nie pij z jednej butelki.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawadnianiu organizmu – stosuj zrównoważoną dietę, pamiętaj, by w Twojej diecie były warzywa i owoce, unikaj przetworzonej żywności.
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.