Miasto

Sytuacja dot. koronawirusa w Świętochłowicach

Żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, wszyscy musimy ściśle stosować się do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je dla Was w jednym miejscu.

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są zasady dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych, które obowiązują od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Aktualna informacja dotycząca liczby zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców Świętochłowic:

koronawirus 21.10.20

Aktualna mapa stref

Lista powiatów w strefie czerwonej w województwie śląskim (na dzień 20.10.2020 r.):

– powiat kłobucki
– powiat częstochowski
– powiat Częstochowa
– powiat Ruda Śląska
– powiat cieszyński
– powiat żywiecki

Podejrzewasz zakażenie koronawirusem?

Zadzwoń: 800 190 590

To numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

WYKAZ MOBILNYCH ZESPOŁÓW WYMAZOWYCH (WYMAZOBUSÓW) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
(wg stanu na dzień 15.10.2020 r.)

Działania zapobiegawcze związane z koronawirusem:

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski w Świętochłowicach podjął środki mające na celu ograniczenie ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa. Obostrzenia obowiązują od poniedziałku, 13 października, do odwołania:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach będzie zamknięty dla klientów.
 • Sprawy bieżące załatwiane będą drogą mailową lub telefoniczną. Więcej informacji TUTAJ.
 • Uruchomiono Centrum Informacji Miejskiej, w którym telefonicznie będzie można uzyskać podstawowe informacje na temat funkcjonowania miasta i instytucji miejskich. Więcej informacji TUTAJ.
 • W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.

SPORT

Siłownie OSiR „Skałka” przy ul. Zubrzyckiego 38  i w kompleksie sportowym przy Alei Parkowej pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych, niespełniających kryteriów Ministerstwa Sportu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 października siłownie mogą być czynne jeśli:

 • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

W dalszym ciągu otwarte są korty do squasha oraz basen (dla osób, które spełniają wymienione wyżej kryteria).

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje, że aktualnie realizuje wszystkie usługi przewidziane ustawą o pomocy społecznej, jednak w związku ze stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, mieszkańcy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy, który ustali termin spotkania. Więcej informacji TUTAJ.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach informuje, że:

 • Ogranicza aktywność poza terenem placówki przez osoby w nim zamieszkujące, tylko do sytuacji tego wymagających.
 • W celu maksymalnego ograniczenia przebywania na terenie placówki osób na co dzień w niej niezamieszkujących, zawiesza wsparcie świadczone w formie ambulatoryjnej, w tym spotkania na terenie placówki: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grupy terapeutycznej dla rodziców.
 • W przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nieprzebywającym w placówce, a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub drogą elektroniczną w formie: mailowej lub przy pomocy komunikatorów (skype, messenger). Dla zwiększenia komfortu naszych klientów uruchamiamy możliwość kontaktu ze specjalistą za pomocą wideokonferencji. Dzięki formie wideokonferencji możemy prowadzić terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci, czy młodzieży.
 • W przypadku konieczności udzielenia pilnej pomocy osobom niezamieszkującym w placówce – poradnictwo i konsultacje mają być wykonywane przez pracowników z zastosowaniem środków ochrony osobistej z zachowaniem wymaganego dystansu.
 • Wchodząca na teren Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach osoba z zewnątrz zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym w dozowniku łokciowym zawieszonym na ścianie oraz obowiązuje ją noszenie maseczki ochronnej.
 • Telefony do kontaktu: 32 345 21 65 oraz 509 398 668
 • Adres e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl
 • Skype: login – SOW Przystań.

ZDROWIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. nadal leczy i przyjmuje pacjentów w części oddziałów oraz w poradniach specjalistycznych. W chwili obecnej otwarta pozostaje Izba Przyjęć. Funkcjonują także komórki kluczowe dla opieki nad kobietami w ciąży oraz noworodkami:  oddziały Ginekologiczno-Położniczy oraz Neonatologiczny. Nadal też przyjmowane są porody, w tym porody rodzinne. Bez przeszkód odbywa się również działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, Dziennego Oddział Leczenia Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Pacjenci nadal przyjmowani są również w ramach specjalistycznych poradni przyszpitalnych oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, dzięki czemu mieszkańcy Świętochłowic mają zapewniony całodobowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

INSTYTUCJE MIEJSKIE

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach informuje, że wszystkie usługi przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia są realizowane przez PUP. W związku z stanem epidemii preferowany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego to taka możliwość także istnieje. Umów się na taka wizytę z pracownikiem merytorycznym dla danej sprawy. Kontakt wstępny:

 • sekretariat 32 346 27 03
 • rejestracja/ewidencja 32 346 27 28 lub 32 346 27 26
 • doradcy klienta 32 346 27 15, 32 346 27 16, 32 346 27 48, 32 346 27 49
 • pożyczki/subsydia/dotacje 32 346 27 20, 32 346 27 21
 • szkolenia/KFS 32 346 27 13

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Zasłaniaj usta i nos.
 • Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych – poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki, załatwianiu spraw urzędowych.
 • Często myj ręce – używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami antybakteryjnymi.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma możesz przenieść wirusa.
 • Regularnie myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie – stoły, klamki, włączniki światła itp. przecieraj regularnie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekującego.
 • Regularnie dezynfekuj telefon – do dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym.
 • Zadbaj o prawidłową higienę spożywania posiłków – ogranicz dzielenie się posiłkami i nie pij z jednej butelki.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od drugiej osoby.
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawadnianiu organizmu – stosuj zrównoważoną dietę, pamiętaj, by w Twojej diecie były warzywa i owoce, unikaj przetworzonej żywności.
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.