Miasto

Sprzęt komputerowy dla świętochłowickich uczniów

54 laptopy i 6 tabletów o łącznej wartości 100 000 zł trafi do świętochłowickich szkół. Sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas zdalnej nauki.

54 laptopy i 6 tabletów o łącznej wartości 100 000 zł trafi do świętochłowickich szkół. Sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas zdalnej nauki.

Miasto Świętochłowice w ramach projektu pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego potrzebnego w zakresie organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. otrzymano potwierdzenie o pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie grantu. W ramach przyznanych 100 tyś. zł dokonano zakupu 54 laptopów i 6 tabletów, które zostaną przekazane do szkół i użyczone najbardziej potrzebującym uczniom na czas zdalnej nauki.