Miasto

Spotkanie w sprawie Kaliny [ODWOŁANE]

Ze względu na stwierdzenie pierwszego pierwszego przypadku koronawirusa wśród pracowników Urzędu Miejskiego, chcąc zachować wszelkie formy bezpieczeństwa, odwołane zostaje spotkanie ws. remediacji Stawu Kalina.

Ze względu na stwierdzenie pierwszego pierwszego przypadku koronawirusa wśród pracowników Urzędu Miejskiego, chcąc zachować wszelkie formy bezpieczeństwa, odwołane zostaje spotkanie ws. remediacji Stawu Kalina.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne podsumowujące pierwszy etap realizacji zadania rewitalizacji Kaliny. Spotkanie odbędzie się w środę, 17 czerwca, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8.

Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy (firma Remea) oraz Inżyniera Kontraktu (firma Inwest-Complex) działający w ramach zawartych umów z Miastem Świętochłowice przedstawioną obecne zaawansowanie rzeczowe realizacji kontraktu w odniesieniu do zobowiązań umownych oraz zaprezentują przedłożoną do weryfikacji przez UM Świętochłowice koncepcję zagospodarowania terenu wokół stawu Kalina.

Przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami koncepcja zagospodarowania terenu wokół stawu Kalina (po zaakceptowaniu przez UM Świętochłowice) będzie stanowić podstawę do opracowania projektu budowlanego i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

Spotkanie zostanie zorganzowane z rygorem sanitarnym. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.