Miasto

Spotkanie uczniów w sprawie powstającej Rady Młodzieżowej

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie młodzieży reprezentującej wszystkie świętochłowickie szkoły w sprawie powstającej Młodzieżowej Rady Miasta. Już z początkiem drugiego semestru szkolnego MRM powinna ruszyć.

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie młodzieży reprezentującej wszystkie świętochłowickie szkoły w sprawie powstającej Młodzieżowej Rady Miasta. Już z początkiem drugiego semestru szkolnego MRM powinna ruszyć.

We wtorek, 3 grudnia 2019 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach spotkali się uczniowie świętochłowickich szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz władzami Miasta Świętochłowice. Urzędnicy z województwa przedstawili czym są młodzieżowe rady miast oraz jak wygląda praca wojewódzkiej rady miasta.

W spotkaniu uczestniczył radny wojewódzkiej młodzieżowej rady ze Świętochłowic, który opowiadał o doświadczeniach związanych z pracą w młodzieżowych radach.

Młodzieżowa Rada Miasta zostanie powołana do życia na początku drugiego semestru uchwałą Rady Miejskiej. Za niedługo w szkołach odbędą się wybory przedstawicieli do MRM.