Biznes

Śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców

Władze miasta Świętochłowice, Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale przede wszystkim świętochłowiccy przedsiębiorcy – w takim gronie, przy śniadaniu, rozmawiano dzisiaj o możliwościach rozwoju biznesu w mieście.

Władze miasta Świętochłowice, Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale przede wszystkim świętochłowiccy przedsiębiorcy – w takim gronie, przy śniadaniu, rozmawiano dzisiaj o możliwościach rozwoju biznesu w mieście. Spotkanie, które odbyło się w ramach świętochłowickiej Rady Biznesu, jest następstwem niedawno podpisanego porozumienia między Świętochłowicami, KSSE i Województwem Śląskim. Zaproszenie Prezydenta Miasta przyjęło blisko 50 osób związanych ze świętochłowickim biznesem.

W spotkaniu ze świętochłowickimi przedsiębiorcami uczestniczył Daniel Beger – prezydent Świętochłowic, Janusz Michałek – prezes KSSE, Ewa Stachura – Pordzik – wiceprezes KSSE oraz wiceprezydenci Miasta Świętochłowice – Sławomir Pośpiech i Adam Trzebinczyk.

Spotykamy się tu dziś, aby pokazać możliwości współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą nie tak dawno podpisaliśmy porozumienie. Cieszę się, że w spotkaniu uczestniczy tak wielu przedsiębiorców, gdyż widać jak bardzo potrzebne są dobre relacje na linii biznes – miasto. Znamy potrzeby naszych lokalnych przedsiębiorców, dlatego prowadzimy zaawansowane prace by już wkrótce otworzyć specjalny punkt, gdzie będzie można załatwić wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy, nie tracąc tak cennego w biznesie czasu – mówił Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Świętochłowic miało na celu przede wszystkim pokazanie realnych możliwości wsparcia finansowego dla potencjalnych inwestorów oraz planowanych przez miasto usprawnień i udogodnień dla prowadzonych tu firm. Zostały przedstawione konkretne działania jakie należy podjąć, aby uzyskać np. zwolnienie od podatku dochodowego czy wsparcie dla nowych inwestycji. Jestem przekonany, że efekty gospodarczego przebudzenia Świętochłowic tutejsi przedsiębiorcy i mieszkańcy naszego miasta odczują już niebawem – dodaje prezydent Daniel Beger – Jednym z naszych priorytetów jest ciągły rozwój naszego miasta i praca nad uzyskaniem miana samorządu przyjaznego przedsiębiorcom.