Miasto

Rzeźba z odpadów – konkurs przedszkoli i szkół

W dniach 22 – 28 listopada na oficjalnym profilu Miasto Świętochłowice na portalu społecznościowym Facebook odbędzie się głosowanie w konkursie na rzeźbę z odpadów. Głosowanie zostało podzielone na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

Dzieci i młodzież przygotowywały rzeźbę z odpadów w grupach lub klasach. Następnie każda placówka wybrała jedną rzeźbę, która zakwalifikowała się do konkursu głównego.

Głosować należy wybierając „kciuk w górę” przy wybranym zdjęciu:

Konkurs jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 5.21 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021r.

Regulamin konkursu i głosowania znajduje się TUTAJ.