Miasto

Raport o stanie gminy Świętochłowice za 2019 rok – DEBATA

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach (23 czerwca 2020 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2019 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Świętochłowic.

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach (23 czerwca 2020 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2019 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Świętochłowic, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 17 – 22 czerwca 2020 roku (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przed dniem sesji Rady Miejskiej) do skrzynki podawczej w zamkniętej i podpisanej kopercie w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku, który można pobrać pod tym linkiem.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i dostarczenie również “Zgody na publlikację wizerunku osoby dorosłej” dostępnej pod tym linkiem.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Świętochłowice za rok 2019 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego. 

Raport o stanie gminy Świętochłowice za 2019 rok – zapoznaj się z treścią raportu.