Miasto

Radni nie przyjęli Programu Postępowania Naprawczego

Radni podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej nie przyjęli Program Postępowania Naprawczego. Za przyjęciem "planu naprawczego" głosowało 10 radnych, przeciw było 10 radnych.

Radni podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej nie przyjęli Programu Postępowania Naprawczego. Za przyjęciem “planu naprawczego” głosowało 10 radnych, przeciw było 10 radnych.

Głosy za przyjęciem Programu Postępowania Naprawczego: Marcin Bawej, Agnieszka Beger, Jadwiga Garbaciok, Tomasz Grudniok, Jacek Kamiński, Rafał Łataś, Dawid Malcherek, Zbigniew Nowak, Artur Pawłowski, Bożena Wojciechowska-Zbylut.

Głosy przeciw przyjęciu Programu Postępowania Naprawczego: Bartosz Karcz, Dawid Kostempski, Gerda Król, Mariusz Kubas, Henryk Kurek, Uruszula Owoc-Kania, Zofia Pogoda, Łukasz Respondek, Rafał Świerk, Dorota Wichura.