Miasto

Punkt Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim

Od początku kwietnia w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach działa Punkt Obsługi Mieszkańców, w którym poza złożeniem wniosku lub pisma będzie można uzyskać informacje z zakresu podatków czy ochrony środowiska.

Od początku kwietnia w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach działa Punkt Obsługi Mieszkańców, w którym poza złożeniem wniosku lub pisma będzie można uzyskać informacje z zakresu podatków czy ochrony środowiska.

Punkt Obsługi Mieszkańców znajduje się w pokoju nr 1 na niskim parterze na lewo od głównego wejścia (zaraz obok stróżówki).

W Punkcie Obsługi Mieszkańców znajdują się:

  • Kancelaria ogólna / Biuro Podawcze – przyjmowanie pism kierowanych do Urzędu Miejskiego oraz ogólnym informowaniem mieszkańców na temat sposobu załatwienia spraw w UM
  • pracownik Referatu Podatków i Egzekucji Administracyjnej – osoba ta udziela informacji nt. podatków oraz przyjmuje wnioski dotyczące spraw podatkowych i deklaracji podatkowych
  • pracownik Referatu Środowiska – osoba ta udziela informacji nt. ochrony środowiska i gospodarki odpadami; można także tutaj odebrać worki „big bag”

Powstanie Punktu Obsługi Mieszkańców ma na celu ułatwienie dostępu do najważniejszych informacji z UM w jednym miejscu. Dzięki obecności pracowników z różnych wydziałów jest możliwe załatwienie sprawy szybciej.