Miasto

Porozumienie z Mostostalem Zabrze

W poniedziałek, 7 stycznia, podpisane zostało porozumienie z wykonawcą przebudowy stadionu OSiR Skałka. Obie strony jeszcze w styczniu prowadzić będą negocjacje dotyczące ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie.

W poniedziałek, 7 stycznia, podpisane zostało porozumienie z wykonawcą przebudowy stadionu OSiR Skałka. Obie strony jeszcze w styczniu prowadzić będą negocjacje dotyczące ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie.

W podpisanym przez prezydenta Daniela Begera i przedstawicieli firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego porozumieniu określono kierunki dalszych działań mających na celu ustalenie warunków wstrzymania prac remontowych. Przypomnijmy, że przebudowa została wstrzymana w grudniu ubiegłego roku, ze względu m.in. na brak gwarancji finansowych zabezpieczających realizację umowy podpisanej 3 października 2018 r. jeszcze przez poprzedniego prezydenta miasta.

Wstrzymanie prac ma obowiązywać do 25 stycznia br. Do tego dnia przeprowadzone zostaną negocjacje, w trakcie których uzgodnione zostaną warunki ewentualnego zakończenia robót na obecnym etapie zaawansowania.

Do tego czasu wykonawca inwestycji sprawuje pieczę nad terenem budowy i ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Gmina Świętochłowice zobowiązała się natomiast przygotować wykonawcy szczegółowy zakres robót, które są konieczne dla zabezpieczenia terenu budowy.