Miasto

Pierwsze spotkanie Rady Sportu

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 r., odbyło się pierwsze spotkanie Rady Sportu przy Prezydencie Miasta, która została powołana pod koniec zeszłego roku. Większość spotkania została poświęcona finansowaniu sportu w Świętochłowicach.

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 r., odbyło się pierwsze spotkanie Rady Sportu przy Prezydencie Miasta, która została powołana pod koniec zeszłego roku. Większość spotkania została poświęcona finansowaniu sportu w Świętochłowicach.

Na początku spotkania wybrano wiceprzewodniczącego Rady Sportu, którym został Andrzej Piontek, natomiast sekretarzem Grzegorz Gabor. Na przewodniczącego już wcześniej został powołany Janusz Kalafarski.

Podczas posiedzenia podsumowano wydatki w 2019 roku w części dotyczącej sportu. Omówiono zasady finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z budżetu gminy na rok 2020. Ustalono, że kwota dotacji na sport pozostaje na tym samym poziomie 450 tys. zł. Dodatkowo przeznaczone zostanie ponad 100 tys. zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zebrani ustali konieczność zmiany uchwały ws. szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych i rodzaju wyróżnień, która obecnie dyskryminuje dyscypliny zespołowe. Do końca miesiąca odbędzie się także szkolenie dla klubów dotyczące pozyskiwania środków z budżetu miast.