Miasto

Pierwsze kamery ZIMM już zamontowane!

W dzielnicy Lipiny zainstalowane zostały pierwsze kamery pilotażowej wersji Zintegrowanego Inteligentnego Monitoringu Miejskiego. Wdrożenia testowej wersji programu podjęła się firma DTM Technology Sp. z o.o. wraz z partnerami – Grupą KOK Sp. z o.o., regionalnym liderem w sektorze usług służących utrzymaniu bezpieczeństwa oraz firmą InfoAD.

logo zimm

ZIMM, dzięki możliwości bezpośredniego łączenia się ze Śląskim Centrum Monitoringu stanowi nowoczesne narzędzie integrujące działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, co zwiększa szansę na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz aktów wandalizmu już w momencie ich popełniania.

Jeżeli Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski w wersji pilotażowej się sprawdzi, przeprowadzona zostanie dokładna analiza potencjalnych miejsc zagrożeń na terenie Świętochłowic, która będzie podstawą do sporządzenia dokładnego planu rozmieszczenia kamer w pozostałych dzielnicach miasta.